Privacy Policy

Privacyverklaring Corona Testspot
Corona Testspot verwerkt, beheert en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) aan ons stelt. Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die ontstaan via jouw bezoeken aan de website van Corona Testspot. Je gaat akkoord met ons privacy-beleid door deze website te gebruiken.

 

Artikel 1 – Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze dienstverlening legt Corona Testspot met jouw toestemming gegevens vast in één of meer bestanden. Hierbij verzamelen wij de minimaal benodigde persoonsgegevens. Dit zijn: voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, paspoort/ID-nummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld uw correspondentie met ons. Daarnaast verzamelen wij bijzondere persoonsgegevens, namelijk het type test dat is afgenomen en het resultaat van de test (de uitslag). 14 dagen na uw testafspraak of bestelling worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. De volgende partijen zijn betrokken met de behandeling van jouw persoonsgegevens en testuitslag: Corona Testspot en Laboratorium Pro Health Medical. Indien de uitslag van een test positief is, worden jouw persoonlijke gegevens uitsluitend gedeeld met de GGD (zie artikel 4).

Artikel 2 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Corona Testspot verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het hoofddoel van de verwerking van de persoonsgegevens heeft betrekking op het (preventief) testen op het COVID19-virus door middel van een corona snel-test, PCR- test en/of serologische test via de corona teststraat;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Het verstrekken van een uitslag via e-mail;
  • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals het doorgeven van een positieve test uitslag (snel-test, PCR-test of serologische test).

Artikel 3 – Cookies en webstatistieken

Corona Testspot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Als jij inlogt op jouw persoonlijke omgeving, wordt er ook een cookie geplaatst op jouw computer. Deze heeft als doel jou (of eigenlijk jouw computer) te herkennen zolang jij ingelogd bent, om te  voorkomen dat je direct weer uitgelogd wordt. Als je uitlogt wordt deze cookie direct verwijderd. Je kunt je altijd afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Corona Testspot meet onder meer de mate waarin de website wordt bezocht en het klikgedrag hierin. Hiervoor worden algemene gegevens bijgehouden van bezoekers, zonder dat hierbij te herleiden is wie precies waarop klikt. De verzamelde gegevens zijn gegevens zoals de meest bezochte pagina’s en het type webbrowser waarop de website wordt bezocht. Aan de hand van deze statistieken verbeteren wij onze website en de gebruikerservaring. Deze gegevens worden bijgehouden door cookies te plaatsen op jouw computer.

Artikel 4 – Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Corona Testspot, tenzij we dit doen in het kader van wettelijke verplichtingen, als dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Dit houdt ook in dat de uitslag van uw persoonlijke gegevens en de uitslag van uw test niet gedeeld worden met uw werkgever. De uitslag wordt alleen gedeeld met het door u opgegeven e-mailadres.

In het kader van wettelijke verplichtingen zijn wij verplicht uw persoonlijke gegevens, het
type test en het testresultaat door te geven aan de GGD bij een positieve test uitslag. Dit
proces verloopt via strikte protocollen opgesteld door de GGD.

Artikel 5 – Beveiligingsgegevens

Corona Testspot en Pro Health Medical zorgen ervoor dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn door uitsluitend gebruik te maken van versleutelde verbindingen. Ook onze database en wachtwoorden zijn allemaal versleuteld.

Artikel 6 – Bewaartermijn

Corona Testspot bewaart jouw persoonsgegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij jouw gegevens hebben verzameld. Oftewel, zolang het aannemelijk is dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld totdat we jouw testresultaten hebben) bewaren we jouw persoonsgegevens. Na deze periode worden jouw persoonsgegevens verwijderd in onze periodieke opruiming. Corona Testspot en Pro Health Medical behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Artikel 7 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Corona Testspot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@coronatestspot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Services

About Us

Contact

contact@coronatestspot.nl

085-3034653

Ma.- Za. 09:00 - 16:00

Locaties

Adres Almere: Edvard Munchweg 7, 1328 MA te Almere

Adres Haarlem: Jan van Krimpenweg 17, 2031 CG te Haarlem

Adres Schiphol: Tupolevlaan 1-39, 1119 NW te Schiphol

Adres Tilburg: Siriusstraat 41, 5015 BT te Tilburg

Adres Rotterdam: Airportplein 55, 3045 AP te Rotterdam

© Designed by FVMWorks.